Medlemsavgift 2020

Hej alla BMC:are!

God fortsättning på det nya året.

Det är nu dags att betala medlemsavgiften för 2020.

Medlemsavgiften är 100:- per medlem över 18 år och betalas på Bankgiro 5316-6393

Lösenordet till medlemssidorna kommer att ändras efter årsmötet och alla som då inte betalt in medlemsavgiften avaktiveras.

Nytt lösenord skickas ut till aktiva medlemmar.

Följande medlemmar har redan betalt för 2020 och skall alltså inte betala en gång till:

Medlemsnummer 1233,316,169,464,1205

När ni betalar in medlemsavgiften, ange för vilket eller vilka medlemsnummer inbetalningen gäller.

 

INFO

Galleriet är uppdaterat 08/08-20
BILD GALLERI

FILMER OCH BILDER 6e JUNIKORTEGEN

Att köra i grupp

Att köra i grupp ställer högre krav på förare, här har man inte bara sig själv och övrig trafik att hålla koll på. Man ska även ha koll på gruppen.
Här är några riktlinjer och om alla följer dessa är förutsättningarna för en kanonstund bakom styret de allra bästa.

Läs mer...

Medlemsavgift

När ni betalar in er medlemsavgift, ange ert medlemsnummer.

Medlemsavgiften är 100:- / medlem över 18 år.

Betalning till Bankgiro 5316-6393

Kassören

Information om cookies

Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft 2003-07-25, ska alla som besöker webbplatser informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

Läs mer...

Sponsorer